slider4

Lone Munksgaard

 

ID Life- og PassionCoach

Shadow Facilitator

Familie og Systemiskopstiller

Organisationopstilling og systemiskledelse


OM MIG

 

Lone Munksgaard 

 

Mit arbejdsliv har indtil nu været meget alsidigt med jobs i England og Danmark inden for forskellige brancher i både det offentlige og det private erhverv. De mange forskellige kompetencer og personligheder jeg her har mødt, har været med til at forme min livserfaring og min fornemmelse af mennesker og deres liv, relationer, sårbarhed, styrker og udfordringer. Alt sammen styrker det mig i at være en meget fleksibel minded person, som har en bred menneskeforståelse og ikke er begrænset i min tankevirksomhed, men derimod har en dybde og en bredde, som er mit helt unikke talent.

At arbejde med mennesker har altid betydet meget for mig og jeg begyndte derfor målrettet i 2007 at arbejde med vejledning og personlig udvikling. Igennem mit arbejde med mennesker, har jeg foruden mine mangesidede faglige interesser også tilegnet mig en bred vifte af metoder og færdigheder.

Min grunduddannelse er en 2-årig ID Lifecoach uddannelse hos Ole Vadum Dahl. ID Lifecoaching, som repræsenterer forskellige psykologiske tankegange herunder den kognitive psykologi. ID Lifecoaching giver mig værktøjer og kompetencer, hvor jeg overfor et andet menneske kan hjælpe vedkommende med at finde mening, mål og retning med livet, øge selvindsigten og skabe øget bevidsthed om, hvad der virkelig betyder noget. Jeg bruger især coachingen til at få opløst nogle af de selvbegrænsede holdninger og overbevisninger til at lære at tolke virkeligheden på en ny måde, som så igen fremmer den enkeltes kompetencer i forhold til at leve. 

Jeg har efterfølgende taget efteruddannelse som Passioncoach og Shadowfacilitator hos Pernille Melsted. Desuden er jeg certificeret  Familie- og Systemiskopstiller hos ISFO. Familie- og Systemiskopstilling er en metode, som har opnået verdensomspændende anerkendelse. Det er en virksom og interaktiv metode, som er blevet populær i kraft af den dybe og effektfulde virkning på menneskelige udfordringer. Jeg har derfor flere års erfaring i at få synliggjort de underliggende dynamikker, som skaber mønstre med ubalancer og forviklinger.

Udover Familie- og Systemiskopstilling har jeg også en uddannelse i Organisatorisk opstilling og systemisk ledelse. Organisationsopstilling er en internationalt gennemprøvet og unik metode til at arbejde både individuelt og med grupper. En metode der afdække og tydeliggøre konflikter, opløse fastlåste problemer og skjulte dilemmaer i dit personlige lederskab, dit team og/ eller organisationer.

 

Jeg ønsker at bidrage med:

  • nærvær og engagement
  • respektfuldhed og tillid
  • tryghed i processerne
  • fortrolighed
  • læring og fordybelse